Iskra СЕТ: Бензиска Косилка за трева самоодна HG48SMH-S + ПОДАРОК плинска скара. Карактеристики на бенсизката косилка за трева: Моќност:2.5кW, Големина на мотор:140цм3, Опфат на сечење:480мм, Резе...