Продаваоница мотоцикала има 2 рампе, дизало за мотоцикле, врата која се помичу. У сету долази један метални мотоцикл. Доб 3+.