Играчка воз на батерии CAT Iron Diesel. Производот има локомотива и три вагони. Со возот доажаат и две CAT градежни машини и камион дигалка за контејнери која може да се носи на возот. Должина на п...

Нашата најниска цена:
1.190 ден
 

*цена со попуст за еднократно плаќање