text.skipToContent text.skipToNavigation

Контакт

 

EКУПИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Ул. Јадранска Магистрала бр.12
1000 Скопје, Р. Македонија
ДДВ број: МК4043012511723
ЕМБС: 6810217

Информации и корисничка поддршка: info@ekupi.mk

Продажба: prodazba@ekupi.mk
   
Tелефонски број: 02 3202 900

Работното време на корисничката поддршка е од 08:00 до 19:00 часот од Понеделник до Петок, 

За време на викенд и на празници корисничката подршка не работи.

Нашите жиро-сметки:

Стопанска банка АД Скопје: 200-0026491708-72
NLB Тутунска банка АД Скопје: 210-0681021701-90

Дополнителни информации: Друштвото има последна промена на регистрација во Централниот регистар на Република Македонија под деловоден број 35020180019753 од 30.08.2018 година. Друштвото е регистрирано на ден 09.08.2012 година.

Офицер за заштита на лични податоци:
Слободан Андонов
Контакт телефон 02 3202 900