text.skipToContent text.skipToNavigation

еКупи – Бесплатна испорака и внесување во стан

Големите производи се тешки да ги носете и качувате до станот, особено ако живеете на повисок кат во вашата зграда, а во зградата немате лифт! Бара трошење на енергија и слободно време кои би можеле да ги потрошите на други работи. Без грижа, маката препуштете ја на нас бидејќи екупи ви нуди БЕСПЛАТНА усплуга за испорака и внесување во стан (на кат) на подрачје на град Скопје. Испораката и внесување во стан е секој понделник за сите нарачки кои се направени претходната недела и е одбрано "Испорака и внесување во стан".

Категории на кои се применува опцијата "БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА И ВНЕСУВАЊЕ ВО СТАН - 0 ДЕН":